• herfinanciering
  • beoordeling bancaire zekerheden
  • schuldsanering, al of niet in combinatie met een crediteurenaccoord
  • reorganisaties
  • activa-transacties, al of niet na faillissement middels doorstart of overname
  • voorbereiden faillissement